O NAS

 

Powstałe w 1986 roku biuro zajmuje się projektowaniem i kompleksową obsługą inwestycji w zakresie architektury i wnętrz.

Biuro tworzą dyplomowani architekci (w tym 5 osób z uprawnieniami do sporządzania projektów architektonicznych bez ograniczeń).

Wykonujemy wielobranżowe projekty studialne, koncepcyjne, architektoniczno-budowlane, wykonawcze i ofertowe w oparciu o stałą współpracę z wszystkimi branżami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym. Prowadzimy nadzory autorskie w czasie realizacji inwestycji.

W oparciu o stosowne pełnomocnictwa uzyskujemy w imieniu inwestora wszelkie urzędowe decyzje związane z procesem inwestycyjnym, w tym decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o środowiskowych uwarunkowaniach i o pozwoleniu na budowę.

Główne dziedziny naszej działalności to:

  • Projekty osiedli, zespołów mieszkalnych i budynków wielorodzinnych
  • Projekty budynków użyteczności publicznej
  • Projekty domów jednorodzinnych